Τα μαλακά και σκληρά χέρια στο Μπλακτζάκ

Μια εκ των δημοφιλέστερων στρατηγικών στο μπλακτζάκ είναι τα μαλακά και σκληρά χέρια. Ουσιαστικά είναι τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσει ο παίκτης σε σχέση με το άθροισμα των φύλλων που κρατάει, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους.

Τι είναι τα μαλακά χέρια και πώς παίζονται

Ως μαλακά χέρια στο μπλακτζάκ ορίζουμε αυτά που ο παίκτης κρατάει άσο που τον μετράει ως 11.

Σε περίπτωση που ο παίκτης έχει άσο υπάρχουν κάποιες τακτικές που είναι ευρέως γνωστές και πρέπει να ακολουθήσει για να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης.

Σε περίπτωση που κρατάει άσο και 2,3,4 ή 5 μπορεί να διπλασιάσει αν ο ντίλερ έχει 4,5 ή 6, αλλιώς θα τραβήξει.

Σε περίπτωση που κρατάει άσο και 6 μπορεί να διπλασιάσει αν ο ντίλερ έχει από 3 ως 6. Αλλιώς καλό θα ήταν να τραβήξει.

Σε περίπτωση που κρατάει άσο και 7 σταματάει αν ο ντίλερ έχει 2,7 ή 8. Διπλασιάζει αν ο ντίλερ έχει 3,4,5 ή 6.

Σε περίπτωση που κρατάει άσο και 8 πρέπει να σταματήσει.

Ομοίως και σε περίπτωση που έχει άσο και 9.

Τι είναι τα σκληρά χέρια και πώς παίζονται

Σκληρά χέρια ορίζονται αυτά όπου ο παίκτης κρατάει οποιοδήποτε άλλο φύλλο εκτός από άσο. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει άσο, αλλά τον μετράει ως ένα και όχι ως 11.

Σε περίπτωση που ο παίκτης έχει 17 ως 20 σταματάει ότι κι αν κρατάει ο ντίλερ.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 13 ως 16 θα πρέπει να σταματήσει αν ο ντίλερ έχει 2,3,4,5, ή 6.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 12 τότε θα πρέπει να τραβήξει αν ο ντίλερ κρατάει 2 ή 3 ή να σταματήσει αν ο ντίλερ έχει 4,5 ή 6.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 11 πρέπει να διπλασιάσει αν ο ντίλερ κρατάει από 2 ως 10 , ενώ αν έχει άσο ο ντίλερ θα πρέπει απλώς να τραβήξει.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 10 πρέπει να διπλασιάσει αν ο ντίλερ έχει από 2 ως 9, ενώ αν έχει άσο ο ντίλερ θα πρέπει απλώς να τραβήξει.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 9 πρέπει να διπλασιάσει αν έχει ο ντίλερ 3,4,5 ή 6. Σε διαφορετική περίπτωση απλώς πρέπει να τραβήξει.

Αν τα δύο φύλλα του παίκτη έχουν άθροισμα 4,5,6,7 ή 8 εννοείται πως θα πρέπει να τραβήξει.